Blog

cztery kurczaki

Jak prawidłowo dbać o kurczęta?

Hodowla drobiu będzie opłacalna tylko wówczas, gdy uda się stworzyć ptakom optymalne warunki do wzrostu, niezależnie od tego, czy stado będzie utrzymywane w celu pozyskania mięsa czy jaj. Podstawą okaże się zarówno zapewnienie zwierzętom dobrostanu, jeżeli chodzi o kluczowe czynniki środowiskowe, jak i prawidłowe żywienie. Jest to niezwykle ważne na wszystkich etapach rozwoju, największe znaczenie ma jednak użyta pasza dla kurcząt, ponieważ przesądza o tempie przyrostów masy i potrzebnym wyrównaniu całego stada. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej...

krowy mleczne

Czego nie wiesz o krowach mlecznych?

Hodowla krów powinna pozwalać na uzyskiwanie możliwie wysokiej mleczności oraz odpowiednich parametrów, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu i liczbę drobnoustrojów. Dla realizacji tych celów niezbędne okaże się dbanie o dobrostan bydła, a więc warunki, w jakich przebywają zwierzęta, jeżeli chodzi o poziom higieny, temperaturę, przepływ powietrza, a także jego wilgotność. Równie istotna będzie także jakość podawanego pokarmu. Kluczowe znaczenie ma więc prawidłowe komponowanie paszy dla bydła i jej dozowanie. Przekonajmy się, co jest w tym obszarze szczególnie ważne.

Czytaj więcej...

jedzenie dla prosiąt

Jak najlepiej żywić prosięta?

Hodowla trzody chlewnej wymaga odpowiedniego żywienia zwierząt na każdym etapie ich rozwoju, ponieważ tylko w ten sposób można uzyskać właściwe przyrosty masy, zapobiec pojawianiu się chorób oraz osiągnąć dobre wyrównanie stada. Kluczowym momentem będzie jednak prawidłowe zaspakajanie potrzeb żywieniowych w pierwszym okresie po narodzeniu. W tym celu najlepiej sięgać po dobrze skomponowaną paszę dla prosiąt. Przekonajmy się, jak powinien przebiegać ten proces na poszczególnych etapach życia zwierząt.

Czytaj więcej...

rolnik karmi warchlaki

Opieka nad cielęciem po porodzie - wszystko, co warto o tym wiedzieć

W przypadku większości ssaków warunki, w jakich przebywa matka oraz właściwa opieka nad zwierzęciem tuż po porodzie nie tylko zwiększa szanse na przeżycie, ale także wpływa na późniejszy prawidłowy rozwój oraz przyrost masy. Wśród czynników decydujących, jeżeli chodzi o dobrostan bydła, znajdzie się więc zarówno odpowiednio zestawiona dawka pokarmowa podawana krowie jeszcze przed ocieleniem się, jak i specjalnie dobrane preparaty mlekozastępcze oraz właściwa pasza dla cieląt. Równie ważne okażą się jednak czynności wykonywane tuż po porodzie. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czytaj więcej...

warchlak

Jak zadbać o prawidłowy rozwój warchlaka?

Hodowla zwierząt, a zwłaszcza trzody chlewnej ma na celu uzyskanie dużych przyrostów masy w jak najkrótszym czasie. Kluczem do dobrych efektów jest zapewnienie w chlewni właściwych warunków bytowania od utrzymania prawidłowej temperatury po sprawne pozbywanie się gnojowicy. Starania te nie przyniosą jednak właściwych skutków, jeżeli zwierzęta nie będą właściwie karmione. Szczególnie istotne okaże się dostosowanie pokarmu do wieku, stąd oferowane są specjalne pasze dla warchlaków, loch czy tuczników. Przekonajmy się, jak może wyglądać żywienie świń i sprawdźmy, co powinno zawierać.

Czytaj więcej...

karmienie loch

Jak powinno wyglądać żywienie loch?

Prawidłowe żywienie zwierząt jest najważniejszym czynnikiem przesądzającym o ich dobrostanie, a co za tym idzie o uzyskiwanych wynikach hodowlanych. W przypadku trzody chlewnej kluczowe będzie osiąganie odpowiednich przyrostów masy u utrzymywanych tuczników, nie można jednak zapominać o znaczeniu właściwego karmienia loch, prosiąt i warchlaków. Szczególnie istotny okaże się rodzaj wybranej paszy dla loch. Przekonajmy się, dlaczego ma to aż tak duże znaczenie i zobaczmy, jakie rozwiązania będą najlepsze.

Czytaj więcej...

trzoda chlewna

ABC hodowli tuczników

Hodowla tuczników wymaga odpowiedniej opieki oraz dobrze dobranego pokarmu. Powinny mieć one również dostęp do wody i możliwość wychodzenia na świeże powietrze. Na co jeszcze zwrócić uwagę w opiece nad świniami? Koniecznie przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, jak odpowiedzialnie zadbać o swoją hodowlę.

Czytaj więcej...

kura nioska

Wszystko, co warto wiedzieć o kurach nioskach

Świeże jajka to cenny produkt, który zawdzięcza się kurom nioskom. W Polsce są one najbardziej licznym i najpopularniejszym gatunkiem drobiu. Przeczytaj, czym powinny być karmione oraz jakie istnieją systemy ich hodowli.

Czytaj więcej...