Premiksy dla drobiu

Produkujemy premiksy dla drobiu. To mieszanki stosowane jako dodatek do pasz. Do największych korzyści wynikających z użycia tego typu produktów można zaliczyć:

  • poprawę wartości biologicznej białka w paszy dla drobiu,
  • poprawienie twardości skorupek jaj znoszonych przez drób,
  • poprawienie barwy żółtka,
  • wspomaganie procesów metabolicznych,
  • lepsze przygotowanie drobiu do kolejnych etapów cyklu produkcyjnego,
  • możliwość pozyskiwania większej ilości substancji odżywczych ze zbóż,
  • rozkład składników antyżywieniowych zawartych w zbożach.

Aby nasze premiksy dla drobiu działały w odpowiedni sposób, konieczne jest ich stosowanie zgodnie z naszymi wskazaniami. Znaczenie ma dozowanie właściwych ilości w stosunku do objętości paszy.

Oferujemy premiksy dla kurcząt oraz niosek. Zostały one przygotowane z myślą o drobiu w konkretnym wieku. To właśnie od wybranego preparatu zależy jego wpływ na paszę wykorzystywaną w danym gospodarstwie. Premiksy dla niosek mają za zadanie przede wszystkim poprawić jakość znoszonych jaj. Produkty dla kurcząt pozwalają na szybszy wzrost masy ciała ptactwa, dostarczając im cenne składniki odżywcze. W bardziej rozbudowanych gospodarstwach, nastawionych na hodowlę także innych gatunków zwierząt doskonale sprawdzą się również nasze premiksy dla cieląt.

Składy naszych premiksów dla drobiu różnią się w zależności od wybranego preparatu. To składniki, które są w pełni bezpieczne i dopuszczone do legalnej produkcji żywności zgodnie ze standardami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej. Kluczowe jest stosowanie ich tak, jak podano na instrukcji. Zapraszamy dok kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszych premiksów dla niosek i kurcząt.