Jak zadbać o prawidłowy rozwój warchlaka?

Hodowla zwierząt, a zwłaszcza trzody chlewnej ma na celu uzyskanie dużych przyrostów masy w jak najkrótszym czasie. Kluczem do dobrych efektów jest zapewnienie w chlewni właściwych warunków bytowania od utrzymania prawidłowej temperatury po sprawne pozbywanie się gnojowicy. Starania te nie przyniosą jednak właściwych skutków, jeżeli zwierzęta nie będą właściwie karmione. Szczególnie istotne okaże się dostosowanie pokarmu do wieku, stąd oferowane są specjalne pasze dla warchlaków, loch czy tuczników. Przekonajmy się, jak może wyglądać żywienie świń i sprawdźmy, co powinno zawierać.

Jakie pasze podaje się trzodzie chlewnej?

Pokarm przeznaczony dla świń zależy od skali produkcji oraz przyjętej w tym obszarze przez hodowcę polityki. Popularnością cieszą się pasze gospodarskie, które przygotowuje się we własnym zakresie, wielu rolników korzysta jednak także z pasz pełnoporcjowych w postaci gotowej zbilansowanej i urozmaiconej dawki pokarmowej albo stosuje koncentraty paszowe, których rolą jest wzbogacenie podawanej zwierzętom paszy objętościowej. Zależnie od przyjętych założeń trzoda chlewna może otrzymywać zbożową paszę treściwą w postaci ziaren zbóż – głównie pszenicy lub kukurydzy. Popularnością cieszą się też rośliny okopowe np. parowane ziemniaki czy pasze z zielonek. W paszach pełnoporcjowych znajdują się często śruty zbożowe wraz z premiksamidodatkami paszowymi. W niektórych gospodarstwach preferuje się jednak pasze mokre z zawartością młóta, wywarów gorzelnianych czy resztek piekarniczych.

Najważniejsze składniki pasz

Podstawą komponowania pasz jest dostarczanie zwierzętom łatwo przyswajalnego białka oraz odpowiedniej dawki energii. Poza nimi zwierzęta otrzymują włókno, związki mineralne, witaminy oraz aminokwasy egzogenne czy probiotyki.