Czego nie wiesz o krowach mlecznych?

Hodowla krów powinna pozwalać na uzyskiwanie możliwie wysokiej mleczności oraz odpowiednich parametrów, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu i liczbę drobnoustrojów. Dla realizacji tych celów niezbędne okaże się dbanie o dobrostan bydła, a więc warunki, w jakich przebywają zwierzęta, jeżeli chodzi o poziom higieny, temperaturę, przepływ powietrza, a także jego wilgotność. Równie istotna będzie także jakość podawanego pokarmu. Kluczowe znaczenie ma więc prawidłowe komponowanie paszy dla bydła i jej dozowanie. Przekonajmy się, co jest w tym obszarze szczególnie ważne.

Jak wygląda cykl żywienia krów mlecznych?

Pasza, którą otrzymują krowy mleczne, powinna być właściwie dopasowana, jeżeli chodzi o wielkości dawki do fazy, w jakiej znajduje się konkretne zwierzę. Zapobiega to z jednej strony przekarmieniu, z drugiej gwarantuje dostęp do wszystkich koniecznych składników odżywczych. Ponieważ krowy przechodzą kolejne fazy cyklu laktacji, szczególnie istotny okazuje się okres zasuszenia. Trwa on od 6 do 8 tygodni przed ocieleniem i powinien pozwolić na skuteczną regenerację organizmu przed zwiększonym wytwarzaniem mleka. Ponieważ na początku laktacji w okresie okołowycieleniowym krowy spontanicznie przyjmują mniej, trzeba zdecydować się na zwiększenie komponentów o wysokiej koncentracji niezbędnych składników, co zapobiegnie niedoborom i wpłynie na jakość i wydajność pozyskiwanego mleka. Od 4 do 7 miesięcy po ocieleniu energetyczność dawek zwykle jest redukowana, by nie doszło do odkładania się u krów tkanki tłuszczowej. Przez miesiąc przed zasuszaniem żywienie ma pomóc w wyrównaniu stanu zwierząt, co trwa aż do początku kolejnego cyklu.

Jak żywi się krowy mleczne?

Krowy mleczne żywi się w systemie jako PMR (Partly Mixed Ratio), w którym wszystkie zwierzęta otrzymują jednakowe dawki paszy objętościowej oraz część paszy treściwej wraz z komponentami białkowymi. Część krów jest jednak premiowana dodatkową dawką paszy treściwej, co umożliwia dopasowanie żywienia do potrzeb. Opcją jest system TMR (Total Mixed Ration), gdy zwierzęta otrzymują identyczną dawkę. Są one jednak dzielone na grupy zależnie od potrzeb żywieniowych.