Czym jest feedlot

Feedlot, inaczej zwany feedyard, jest ostatnim etapem karmienia zwierząt hodowanych do uboju. Trwa od sześciu do ośmiu miesięcy i jest przeznaczony dla zwierzyny, z której pozyskuje się mięso: bydła, trzody chlewnej, owiec, czy drobiu. Ma przede wszystkim na celu efektywny przyrost masy w krótkim czasie. W trakcie stosowania feedlots bydło mięsne jest w stanie przybrać aż do 180 kilogramów.

Jak dokładnie przebiega feedlot?

Początkowo bydło hodowane w celu pozyskania mięsa, trzymane jest na wielkoobszarowych pastwiskach. Jest to tańsza forma żywienia. Przeważnie w ten sposób zwierzęta utrzymywane są przez około roku czasu, aż osiągną masę od 290 do 320 kilogramów. Po tym okresie bydło jest zaganiane do zagród i zamykane w feedlots, czyli specjalnych kwaterach, które ograniczają ich ruchy. Przez 6-8 miesięcy zwierzęta są karmione wysokoenergetyczną paszą. Pożywienie otrzymują trzy razy dziennie. Taka pasza jest wzbogacona o: kukurydzę, ziemniaki, zboża, lucernę, siano, drożdże, mączki, a także premiksy dla krów mlecznych i mieszanki mineralno-witaminowe. W takim żywieniu 62% stanowią pasze objętościowe, reszta to pasze treściwe, minerały i witaminy.

Jaki jest główny cel stosowania feedlot?

Głównym celem feedltos jest zwiększenie przyrostu masy ciała u zwierząt hodowlanych przed ubojem w stosunkowo krótkim czasie. Przez ograniczony ruch i żywienie odpowiednimi paszami wysokoenergetycznymi jest to możliwe do osiągnięcia w ciągu kilku miesięcy. Dzięki temu bydło hodowlane może przybrać aż 180 kilogramów. Taka metoda ma też korzystny wpływ na smak mięsa wołowego. W Stanach Zjednoczonych legalnie można podawać zwierzętom antybiotyki i hormony wzrostu, w trakcie stosowania feedlots. Tylko część z nich to preparaty naturalne, natomiast pozostałe pochodzą ze źródeł syntetycznych.